Akatemiaprofessorit

Suomen Akatemian myöntämän akatemiaprofessorin rahoituksen tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan merkittävästi edistävän tutkimusta ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä. 

Itä-Suomen yliopiston akatemiaprofessorit

Asla Pitkänen: Neurotiede, solu- ja molekyylitason neurotiede
Akatemiaprofessori Asla Pitkäsen tutkimusala kattaa neurotieteen solu- ja molekyylitasolta koe-eläinmalleihin ja aivokuvantamiseen saakka. Pitkänen on epilepsiatutkimuksen alalla arvostettu ja arvioitu yhdeksi maailman kärkitutkijoista. Akatemiaprofessorina hän pyrkii löytämään aivovamman aiheuttamat varhaiset patofysiologiset muutokset, jotka johtavat epileptisiin kohtauksiin. Epilepsia on yleisin vakava neurologinen sairaus, joten epilepsian syntymekanismien tutkiminen on sairauden hoitojen kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Kansainväliset arvioijat odottavat Pitkäsen tutkimuksen johtavan erittäin merkittäviin läpimurtoihin. Mahdollisilla löydöksillä on merkitystä epilepsian hoitojen kehittämiselle ja jopa aivovamman seurauksena puhkeavan epilepsian ehkäisyyn. Epilepsiaa sairastaa maailmassa noin 60 miljoonaa ihmistä ja Suomessa noin 54 000 ihmistä. Noin kolmasosaa epilepsiaa sairastavista ei saada oireettomiksi lääkehoidolla. Paras hoito sairaudelle on sairauden ehkäiseminen.

Pitkänen on valittu akatemiaprofessoriksi kaudelle 1.1.2014–31.12.2018.

Asla Pitkäsen johtama epilepsian tutkimusryhmä

Seppo Ylä-Herttuala: Biolääketiede, kliininen lääketiede

Seppo Ylä-Herttualan tutkimuksen tavoitteena on uusien ja laajasti hyödynnettävien teknologioiden kehittäminen kliinisessä geeniterapiassa. Hän esittää täysin uutta lähestymistapaa iskemistä sydänsairautta sairastavien potilaiden hoitoon, jossa geeniterapian avulla aktivoidaan sydänsolujen omia, sisäisiä geenejä tuottamaan kasvutekijöitä happivajauden korjaamiseksi. Tämä edellyttää uuden vektoriteknologian kehittämistä ja onnistuessaan tämä hoitomuoto luo uuden pohjan kliiniselle geeniterapialle niin sydänsairauksissa kuin muillakin lääketieteen alueilla.

Ylä-Herttuala on maailman johtavia geeniterapiatutkijoita. Hän on niitä harvoja, jotka ovat vieneet tuloksensa myöhäisen vaiheen kliinisiin hoitokokeisiin saakka.

Ylä-Herttuala toimii ryhmänjohtajana Suomen Akatemian rahoittamassa Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikössä. Hän toimi akatemiaprofessorina jo kausilla 2005-2010 ja 2011-2015. Hänet on valittu akatemiaprofessoriksi myös kaudelle 1.1.2016-31.12.2020.

Seppo Ylä-Herttualan johtama molekulaarisen lääketieteen tutkimusryhmä

Lisätietoa Suomen Akatemian verkkosivuilla