Viestintärohkeuteen tukea tarvitsevan polku

Joskus erilaiset viestintätilanteet - esimerkiksi puheenvuorojen käyttäminen harjoitusryhmissä, kysyminen tai kommentointi luennolla tai oman alustuksen esittäminen - saattavat jännittää niin paljon, että opiskelijasta tuntuu vaikealta osallistua kursseille, joilla vuorovaikutukseen osallistuminen olisi välttämätöntä. Usein jännittämisestä seuraa välttelemistä: on helppo lykätä esimerkiksi kieli- ja viestintäopintohin tai oman aineen seminaarityöskentelyyn osallistumista, jotta ei joutuisi tällaisiin vaikealta tuntuviin viestintätilanteisiin. Joskus opinnot voivat viivästyä viestintätilanteiden arastelemisen vuoksi. Viestintärohkeuteen tukea tarvitsevan polku on tarkoitettu esiintymistä ja muita vuorovaikutustilanteita jännittäville opiskelijoille.

Viestintärohkeuteen tukea tarvitsevan polulla opiskelija voi hakea Varmuutta esiintymiseen -kurssille viestintärohkeuden vahvistamiseksi. Kielikeskus järjestää opintopsykologin ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa vuosittain Varmuutta esiintymiseen -kurssin (3 op), jolla tutustutaan esiintymisjännitykseen ilmiönä, harjoitellaan erilaisissa viestintätilanteissa toimimista sekä etsitään kullekin sopivia tapoja oman vireytymisen käsittelemiseen.

Varmuutta esiintymiseen -kurssin tarkemmat tiedot ja ohjeet kurssille hakemiseen löytyvät kielikeskuksen verkkosivuilta ja WebOodista.Tämän kurssin korvaavuus tutkintoon kuuluvasta puheviestinnän opintojaksosta tarkastellaan tieteenalakohtaisesti.

Kielikeskuksen puheviestinnän opettajan, YTHS:n terveydenhoitajan, YTHS:n psykologin tai opintopsykologin kanssa voi ja kannattaa tarpeen mukaan jutella esiintymisen ja muiden viestintätilanteiden jännittämisestä. Opiskelijan ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa yksin murehtimaan jännittämistä - erilaiset viestintärohkeuden vahvistamisen tavat ja itselle sopiva viestintäosaamisen kehittämisen polku löytyvät yleensä yhdessä keskustellen ja ryhmässä taitoja harjoitellen.