Peruspolku

Peruspolku tarkoittaa osallistumista tieteenalasi opiskelijoille tarjottavaan kirjoitusviestinnän opetukseen, minkä vuoksi se onkin yleensä paras vaihtoehto suorittaa tutkintoon kuuluvat kirjoitusviestinnän opinnot ja kehittää omia tekstitaitoja. Kirjoitusviestinnän opintojakso osana tutkinnon pakollisia opintoja voi olla

  • kandidaatintutkielmaan liittyvä kirjoitusviestinnän opintojakso (esim. hoitotiede)
  • pro gradu -tutkielmaan liittyvä tieteellisen kirjoittamisen opintojakso (esim. farmasia)
  • opintojen alkuun liittyvä kirjoittamisen ja tekstitaitojen kehittämisen opintojakso (esim. kauppatieteiden akateemiset opiskelutaidot)
  • työelämän tekstitaitoihin keskittyvä opintojakso (esim. Hammaslääkärin tekstitaidot)
  • edellisiä yhdistelevä tai eri tavoin painottava opintojakso (esim. ravitsemustiede).

Opintojakson laajuus voi olla 1–4 opintopistettä opintojaksosta ja tieteenalasta riippuen. Myös opintojakson ajoittuminen opintoihin voi vaihdella ensimmäisestä opiskeluvuodesta neljänteen. Opintojen suositeltua ajoitusta on tärkeä noudattaa, varsinkin tutkielman laatimiseen integroiduissa kursseissa, koska silloin opiskelu hyödyttää sinua eniten.

Tarkempaa tietoa tutkintoon kuuluvista kirjoitusviestinnän opinnoista saat kielikeskuksen ohjausta antavilta henkilöiltä ja kirjoitusviestinnän opettajilta. WebOodissa on ajantasaiset kirjoitusviestinnän opintojaksokuvaukset ja aikataulut.