Osaamisen hyväksilukemisen polku

Jos sinulla on aiempia kirjoitusviestinnän opintoja tai tekstitaitojen hallinta on muusta syystä harjaantunut, sinulle saattaa sopia osaamisen hyväksilukemisen polku. Siinä valittavanasi on kaksi eri vaihtoehtoa:

Korvaavuus eli muodollisesti hankitun osaamisen polku. Jos sinulla on aiempia kirjoitusviestinnän opintojakson tavoitteita vastaavia opintoja yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta soveltuvalta alalta, voit hakea korvaavuutta.

AHOT-näyttökoe eli muuten hankitun osaamisen polku. Jos akateemiset tekstitaitosi ovat harjaantuneet muuten (esim. kirjoittamis- ja viestintäalan työt tai harrastukset, tutkimusprojektit), voit osallistua AHOT-näyttökokeeseen.

Huom. Joitakin kirjoitusviestinnän opintojaksoja ei voi korvata tai suorittaa muutoin kuin peruspolun mukaan.

Huom. Jos saat korvaavuuden tai läpäiset AHOT-näyttökokeen, tulee sinun silti tehdä kypsyysnäyte, ellei sen kieltä ole tarkastettu aiemmassa tutkinnossasi.