Osaamisen hyväksilukemisen polku

Opiskelijan tutkintoon voidaan usein hyväksyä muissa oppilaitoksissa tehtyjä puheviestinnän opintoja sekä esimerkiksi viestinnän työtehtävissä kartutettua puheviestintäosaamista. Opiskelija voi hakea muualla tehtyjen puheviestinnän opintojensa perusteella korvaavuutta tutkintoonsa kuuluvasta puheviestinnän opintojaksosta. Muualla tehtyjä puheviestinnän opintoja voi myös sisällyttää tutkintoon vapaavalintaisina kieli- ja viestintäopintoina. Jos opiskelija on kartuttanut puheviestintäosaamistaan työelämässä, viestinnän työtehtävissä, hänen on mahdollista osoittaa osaamisensa puheviestinnän AHOT-näyttökokeessa. Joskus opiskelijan oma tiedekunta on rajoittanut opiskelijan mahdollisuutta aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemiseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi joillakin terveystieteiden tiedekunnan opintoaloilla. Silloin opiskelijan on osallistuttava oman tieteenalan opiskelijoille järjestettävälle puheviestinnän opintojaksolle oman tiedekunnan toivomalla tavalla.

Puheviestinnän opintojen korvaavuuksien hakemisesta, vapaavalintaisina opintoina tutkintoon sisällyttämisestä sekä puheviestinnän AHOT-näyttökokeiden ajankohdista ja kokeisiin ilmoittautumisesta on ohjeet kielikeskuksen verkkosivuilla. Opiskelija voi yleensä osallistua näyttökokeeseen vain yhden kerran opintojensa aikana.

AHOT-näyttökokeet järjestetään kerran lukukaudessa, ja niihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Opiskelijan kannattaa selvittää esimerkiksi Puheviestinnän opintopolut -sivuston itsearviointikysymysten avulla, onko hänellä AHOT-kokeessa vaadittavaa aikaisemmin hankittua puheviestintäosaamista. Kokeeseen ilmoittautuneille lähetetään ohjeet AHOT-näytön toteutustavasta.

Kielikeskuksessa järjestetään myös puheviestinnän valinnaisia opintojaksoja, jotka tarjoavat puheviestintäosaamisen kehittämisen mahdollisuuksia niillekin opiskelijoille, joilla on aiempia puheviestinnän opintoja tai työelämässä hankittua osaamista. Valinnaiskursseja järjestetään esimerkiksi ryhmäviestinnästä ja esiintymistaidosta.

Osaamisen hyväksilukemisen polulla:

  • tutustu tutkinnossasi vaadittavaan puheviestintäosaamiseen
  • arvioi puheviestintäosaamisesi
  • voit hakea korvaavuutta tutkintoon kuuluvista puheviestinnän opinnoista
  • voit osallistua puheviestinnän AHOT-näyttökokeeseen
  • voit täydentää ja päivittää osaamistasi puheviestinnän valinnaisilla opintojaksoilla.