Monimuoto-opetus

Kielikeskus tarjoaa monentyyppistä monimuoto-opiskelua, esimerkiksi täysin verkkovälitteisiä monimuotokursseja ja monimuoto-opiskelua hyödyntäviä tehtäviä tai jaksoja yksittäisen opintojakson sisällä.

Monimuoto-opiskelussa hyödynnetään erilaisia opetuksen ja oppimisen toteutustapoja: itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä, kasvokkaisopetusta ja verkko-opetusta. Työtapana voi olla mm. oppimistehtävät, harjoitukset, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Monimuoto-opiskelussa oppimisen ympäristöt ikään kuin sulautuvat (engl. blended learning).

Monimuoto-opiskelu tarjoaa joustavan mahdollisuuden opiskella ajasta, paikasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Monimuoto-opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja aitoa halua oppia ja ottaa selvää opittavasta asiasta. Monimuoto-opinnoissa jokainen oppija on aktiivinen toimija ja omien ajatusten näkyväksi kirjoittaja (ks. Silander & Koli 2003).

Opiskelussa hyödynnetään kasvokkais- ja verkko-opetuksen elementtejä siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat opiskelijan oman ajattelun kehittymistä ja oppimista. Kysymys on parhaimmillaan yhteisöllisestä tiedonrakentelusta, jossa oppiva yhteisö hyödyntää kollektiivisen älykkyyden ideaa.