HOPS-ohjaajalle

Miten hops-ohjaaja voi hyödyntää puheviestinnän opintopolkujen ohjaussivustoa?

Puheviestinnän opintopolkujen ohjaussivustolla kuvataan kielikeskuksen puheviestinnän opintoja ja vaihtoehtoisia puheviestinnän opintopolkuja. Lisäksi sivustolla on opiskelijoille laadittuja puheviestintäosaamisen itsearviointikysymyksiä, joiden avulla opiskelija voi pohtia sitä, millainen puheviestinnän opintopolku sopisi hänelle parhaiten.

Hops-ohjaajan kannattaa tutustua kielikeskuksen puheviestinnän opintopolkuihin, puheviestinnän opintojen tavoitteisiin ja opiskelijan tavoitetutkinnossa vaadittavaan puheviestintäosaamiseen, jotta ohjaaja osaisi auttaa opiskelijaa sopivan opintopolun valinnassa.

Opiskelijaa kannattaa rohkaista arvioimaan puheviestintäosaamistaan sivuston itsearviointikysymysten avulla. Tarpeen mukaan hops-ohjaaja voi yhdessä opiskelijan kanssa tutustua sivustolla kuvattuihin vaihtoehtoisiin puheviestinnän opintopolkuihin ja miettiä, mikä polku opiskelijan kannattaisi valita.

Kielikeskuksen puheviestinnän opettajiin voi ja kannattaa aina ottaa yhteyttä, jos opiskelijalle sopivan opintopolun valinta askarruttaa.