AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kielikeskuksessa

Hyväksilukemisprosessissa opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan aina suhteessa tutkinnon edellyttämän opintojakson osaamistavoitteisiin. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Kielikeskus vastaa korvaamisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijoiden joko muodollisesti (osana edeltäneitä korkeakouluopintoja) tai muuten hankkimaa (esim. kielikontaktit, vaihto-opiskelu) kieli- ja viestintäosaamista tunnistetaan ja hyväksiluetaan tavoitetutkinnon edellyttämiin kieli- ja viestintäopintoihin.

Kieli- ja viestintäopinnoista vapauttamisesta päättää tiedekunnan dekaani tai hänen valtuuttamansa taho, esim. laitosten johtajat.  Tiedekunta myös vastaa vapaavalintaisten kieli- ja viestintäopintojen sisällyttämisestä tutkintoon.